Działamy na terenie całej Polski

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

English EN German DE Polish PL Spanish ES Ukrainian UK

Wybierz księgowość z nami

i ciesz się najwyższą jakością świadczonych usług dla swojej firm

P&N Księgowość - Biuro rachunkowe Kraków

Uproszczona księgowość - KPiR / ryczałt

Oferta dla podmiotów gospodarczych korzystających z uproszczonych form prowadzenia księgowości

Ryczałt ewidencjonowany / Książka Przychodów i Rozchodów

Pakiet na start

do 10 dokumentów księgowych

Podatnik zwolniony z VAT

200 PLN

miesięcznie

Podatnik Czynny VAT

260 PLN

miesięcznie

 • Dostęp do darmowego narzędzia do fakturowania i Panelu Klienta

 • Wsparcie dedykowanej księgowej/księgowego

 • Reprezentacja przed Urzędami i przygotowanie deklaracji rozliczeniowych

 • Terminowe prowadzenie księgowości, rozliczenia zawsze na czas

 • Porady księgowe i wsparcie w prowadzeniu firmy

Ryczałt ewidencjonowany / Książka Przychodów i Rozchodów

Pakiet standardowy

do 25 dokumentów księgowych

Podatnik zwolniony z VAT

280 PLN

miesięcznie

Podatnik Czynny VAT

350 PLN

miesięcznie

 • Dostęp do darmowego narzędzia do fakturowania i Panelu Klienta

 • Wsparcie dedykowanej księgowej/księgowego

 • Reprezentacja przed Urzędami i przygotowanie deklaracji rozliczeniowych

 • Terminowe prowadzenie księgowości, rozliczenia zawsze na czas

 • Porady księgowe i wsparcie w prowadzeniu firmy

Ryczałt ewidencjonowany / Książka Przychodów i Rozchodów

Pakiet optymalny

do 50 dokumentów księgowych

Podatnik zwolniony z VAT

450 PLN

miesięcznie

Podatnik Czynny VAT

550 PLN

miesięcznie

 • Dostęp do darmowego narzędzia do fakturowania i Panelu Klienta

 • Wsparcie dedykowanej księgowej/księgowego

 • Reprezentacja przed Urzędami i przygotowanie deklaracji rozliczeniowych

 • Terminowe prowadzenie księgowości, rozliczenia zawsze na czas

 • Porady księgowe i wsparcie w prowadzeniu firmy

Za dokument księgowy rozumie się: fakturę zakupu, fakturę sprzedaży, raport sprzedaży, polecenie księgowania, dowód wewnętrzny, polisa, rachunek do umowy zlecenie, lista płac, pozycja wyciągu bankowego, pozycja raportu kasowego, amortyzacja, deklaracje podlegające księgowaniu.

Pakiet do 75 dokumentów

640 PLN

Podatnik zwolniony z VAT​

750 PLN

Podatnik Czynny VAT

Pakiet do 100 dokumentów

800 PLN

Podatnik zwolniony z VAT​

900 PLN

Podatnik Czynny VAT

Pakiety powyżej 100 dokumentów

wycena indywidualna

Nadwyżka dokumentów księgowych w danym miesiącu

w proporcji, zgodnie ze wzorem:

cena podstawowa/ilość dokumentów w pakiecie x rzeczywista ilość dokumentów w danym miesiącu

Rozpocznij z nami współpracę

Wypełnij formularz a szczegółowe warunki otrzymasz od nas mailowo

nowość!

Pełna księgowość

obsługujemy branże usługowe i handlowe

Księgi handlowe

Pakiet mini

do 10 księgowań

Podatnik zwolniony z VAT

700 PLN

miesięcznie

Podatnik Czynny VAT

850 PLN

miesięcznie

 • Dostęp do darmowego narzędzia do fakturowania i Panelu Klienta

 • Wsparcie dedykowanej księgowej/księgowego

 • Reprezentacja przed Urzędami i przygotowanie deklaracji rozliczeniowych

 • Terminowe prowadzenie księgowości, rozliczenia zawsze na czas

 • Porady księgowe i wsparcie w prowadzeniu firmy

Księgi handlowe

Pakiet optimal

do 25 księgowań

Podatnik zwolniony z VAT

1000 PLN

miesięcznie

Podatnik Czynny VAT

1150 PLN

miesięcznie

 • Dostęp do darmowego narzędzia do fakturowania i Panelu Klienta

 • Wsparcie dedykowanej księgowej/księgowego

 • Reprezentacja przed Urzędami i przygotowanie deklaracji rozliczeniowych

 • Terminowe prowadzenie księgowości, rozliczenia zawsze na czas

 • Porady księgowe i wsparcie w prowadzeniu firmy

Księgi handlowe

Pakiet max

do 50 księgowań

Podatnik zwolniony z VAT

1350 PLN

miesięcznie

Podatnik Czynny VAT

1500 PLN

miesięcznie

 • Dostęp do darmowego narzędzia do fakturowania i Panelu Klienta

 • Wsparcie dedykowanej księgowej/księgowego

 • Reprezentacja przed Urzędami i przygotowanie deklaracji rozliczeniowych

 • Terminowe prowadzenie księgowości, rozliczenia zawsze na czas

 • Porady księgowe i wsparcie w prowadzeniu firmy

Za dokument księgowy rozumie się: fakturę zakupu, fakturę sprzedaży, raport sprzedaży, polecenie księgowania, dowód wewnętrzny, polisa, rachunek do umowy zlecenie, lista płac, pozycja wyciągu bankowego, pozycja raportu kasowego, amortyzacja, deklaracje podlegające księgowaniu.

Sprawozdanie finansowe roczne

1 miesięczna cena pakietu

Sprawozdanie finansowe śródroczne na wniosek Klienta

600 PLN

Przygotowanie polityki rachunkowości + omówienie

od 1000 PLN

Wsparcie przy złożeniu sprawozdania finansowego do KRS przez ePuap

200 PLN

Rozpocznij z nami współpracę

Wypełnij formularz a szczegółowe warunki otrzymasz od nas mailowo

Kadry i płace

Kompleksowa i fachowa obsługa kadrowo-płacowa 

Obsługa pracownika

Umowa o pracę

50 PLN

miesięcznie

 • Pełna obsługa kadrowo-płacowa

 • Przygotowanie listy płac, weryfikacja Ewidencji Czasu Pracy, sporządzanie deklaracji ZUS RCA, obsługa urlopów pracowniczych

 • Prowadzenie akt osobowych

Obsługa zleceniobiorcy

Umowa zlecenie

Umowa bez ZUS

40 PLN

miesięcznie

Umowa z ZUS

50 PLN

miesięcznie

 • Pełna obsługa kadrowo-płacowa

 • Przygotowanie rachunków, weryfikacja Ewidencji Czasu Pracy, sporządzanie deklaracji ZUS RCA, obsługa urlopów pracowniczych

 • Prowadzenie dokumentacji związanej ze zleceniem

Zatrudnienie umowa o pracę (komplet dokumentów)

60 PLN

Zatrudnienie umowa zlecenie (komplet dokumentów)

50 PLN

Lista płac/lista rachunków

w cenie pakietu

Rachunek do umowy zlecenie

w cenie pakietu

Aneks umowa o pracę/umowa zlecenie

20 PLN

Rozwiązanie umowy o pracę (dokumentacja + świadectwo pracy)

60 PLN

Rozwiązanie umowy zlecenie

30 PLN

Korespondencja z komornikiem

40 PLN

Wniosek A1 - pracownik/przedsiębiorca

120 PLN

Przygotowanie i złożenie wniosków zasiłkowych: Z-3, Z-3a, Z-3b

100 PLN

PIT 11 - przygotowanie i wysyłka deklaracji do US

25 PLN

PIT 4R - przygotowanie i wysyłka deklaracji do US

50 PLN

Korespondencja elektroniczna z ZUS

w cenie pakietu

Przygotowanie i przekazanie do ZUS miesięcznych dokumentów rozliczeniowych

w cenie pakietu

Konsultacja księgowe

Wsparcie w założeniu działalności gospodarczej - konsultacja online/stacjonarna

100 PLN

Zawieszenie/zamknięcie działalności - konsultacja online/stacjonarna

100 PLN

Rejestracja VAT/VAT-UE - konsultacja online/stacjonarna + pomoc w przygotowaniu uzupełnień ws. rejestracji

150 PLN

Zgłoszenie VAT-OSS - konsultacja

200 PLN

Konsultacja księgowa za każdą rozpoczętą godzinę

100 PLN

Deklaracje roczne

Rozliczenie roczne składki zdrowotnej

80 PLN

Przygotowanie deklaracji rocznej PIT-28/PIT-36/PIT-36L na podstawie dokumentacji prowadzonej przez nasze biuro

100 PLN

Przygotowanie deklaracji rocznej PIT-28/PIT-36/PIT-36L na podstawie dokumentacji prowadzonej samodzielnie lub przez inne biuro rachunkowe

160 PLN

PIT 36 + małżonek (jeden PIT-11)

130 PLN

PIT 37 małżonków (dwa PIT-11)

150 PLN

PIT 37 (jeden PIT-11)

100 PLN

PIT 28 najem

100 PLN

PIT 38

200 PLN

PIT 39

200 PLN

Ujęcie ulgi/dodatkowy PIT-11

20 PLN

Przygotowanie CIT-8

200 PLN

Korekta rozliczenie rocznego z przyczyn niezawinionych przez biuro - PIT lub CIT

50% ceny sporządzenia deklaracji pierwotnej

VAT i korekty rozliczeń

Rozliczenie VAT - przygotowanie JPK

w cenie pakietu

Ulga na złe długi

w cenie pakietu

Rozliczenie różnic kursowych

w cenie pakietu

Rozliczenie VAT marża

w cenie pakietu

Rozliczenie proporcja VAT

50% ceny podstawowej pakietu

Rozliczenie VAT metodą kasową

50% ceny podstawowej pakietu

Deklaracja VAT-UE

150 PLN

Deklaracja VAT 8/VAT 9

100 PLN

Opłata miesięczna za rozliczenie VAT-OSS

90 PLN

Obsługa zwrotu VAT, w tym wsparcie w odpowiedzi na prowadzone czynności sprawdzające Urzędu Skarbowego

60 PLN

Czynności sprawdzające - wsparcie w procesie (roboczogodzina)

100 PLN

Korekta zaliczek na podatek dochodowy z przyczyn niezawinionych przez biuro

50 PLN

Korekta zaliczek na podatek dochodowy z przyczyn niezawinionych przez biuro

50 PLN

Korekta JPK_V7M/JPK_V7K z przyczyn niezawinionych przez biuro

50 PLN

Korekta ZUS DRA z przyczyn niezawinionych przez biuro

50 PLN

Inne usługi

Sporządzenie wniosku o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej

60 PLN

Sprawozdania GUS

od 120 PLN

NIP-8 / aktualizacja danych

100 PLN

NIP-2 / aktualizacja danych

60 PLN

Wiosek o niezaleganie z ZUS

50 PLN

Wiosek o niezaleganie z US

50 PLN + opłata skarbowa

Wystawienie faktury/noty na rzecz Klienta

15 PLN

Sporządzenie zaświadczenia/informacji księgowej np. do Banku, firmy leasingującej lub Urzędu

80 PLN

Audyt księgowy (roboczogodzina)

120 PLN

Opłata roczna z tytułu archiwizacji dokumentów, zakupu licencji na kolejny rok

50 PLN

Opłata dodatkowa za przekazanie dokumentów po terminie

Termin wskazany w Umowach - do 5 dnia miesiąca

+50% ceny podstawowej pakietu

1. Ceny usług nieujętych w niniejszym cenniku ustalane są z Klientem indywidualnie.

2. Podane ceny są kwotami netto. Należy do nich doliczyć 23% podatek VAT.

Chcesz poznać ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij nasz formularz ofertowy

Zostaw nam swój numer - oddzwonimy i przedstawimy szczegółową ofertę