Działamy na terenie całej Polski

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

English EN German DE Polish PL Spanish ES Ukrainian UK

Składki ZUS na ubezpieczenia przedsiębiorcy w 2024

P&N Księgowość - Biuro rachunkowe Kraków

Wraz z nadejściem nowego roku, przewiduje się pewne zmiany w polskim systemie ubezpieczeń społecznych (ZUS) dla przedsiębiorców. Zgodnie z przyjętymi założeniami projektu budżetu państwa na 2024 rok, składki ZUS ulegną pewnym modyfikacjom. Jakie dokładnie zmiany są planowane i jak wpłyną one na przedsiębiorców? Oto kilka kluczowych informacji.

Składki ZUS społeczne od 2024 r.

Duży ZUS od stycznia 2024:
Zgodnie z przyjętymi założeniami projektu budżetu państwa na 2024 r., przewiduje się, że przeciętne wynagrodzenie wzrośnie do 7 824 zł, co oznacza zwiększenie się o 12,8% w porównaniu do roku 2023. Skutkiem tego wzrostu będzie również podniesienie składek ZUS dla przedsiębiorstw o tę samą wartość.

Składki ZUS (Duży ZUS)Rok 2023Rok 2024
składka emerytalna812,23 zł912,83 zł
składka rentowa 332,88 zł374,11 zł
składka chorobowa*101,94 zł114,57 zł
składka wypadkowa69,49 zł78,10 zł
Fundusz Pracy101,94 zł114,57 zł
Razem1 418,48 zł1594,19 zł
+175,70 zł
*składka dobrowolna

Łączny wzrost dla przedsiębiorców na tzw. Dużym ZUSie, czyli niekorzystających z żadnych ulg, wynosić będzie 175,70 zł (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) lub 163,07 zł (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego).

Ważne! Na uwadze należy mieć, iż jest to tylko wzrost związany z ubezpieczeniami społecznymi. Zmianie ulegnie również wysokość minimalnej składki zdrowotnej, dlatego łączny wydatek związany z opłacaniem składek ZUS może być większy.

ZUS Preferencyjny:
Dodatkowo od stycznia 2024 r. wzrośnie również minimalne wynagrodzenie do 4242 zł, które ma wpływ na wysokość preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców (tzw. Mały ZUS).

Składki ZUS (Mały ZUS)Rok 2023 (VII-XII)Rok 2024 (I-VI)
składka emerytalna210,82 zł248,41 zł
składka rentowa 86,40 zł101,81 zł
składka chorobowa*26,46 zł31,18 zł
składka wypadkowa18,04 zł21,25 zł
Razem341,72 zł402,65 zł
+60,93 zł
*składka dobrowolna

Wzrost ubezpieczeń dla przedsiębiorców korzystających z 2 letniego okresu preferencyjnego wyniesie 60,93 zł (z dobrowolny ubezpieczeniem chorobowym) lub 56,21 zł (bez ubezpieczenia chorobowego).

Składki zdrowotne od 2024 r.

Od 2022 roku po wprowadzeniu pakietów zmian tzw. Polski Ład zmieniły się zasady opłacania składek zdrowotnych na ubezpieczenia przedsiębiorców. Od tego czasu zaprzestano stosowania zryczałtowanej wartości stałej dla każdego płatnika i uzależniono wysokość składki od formy opodatkowania i wysokości dochodu bądź przychodu.

Składka zdrowotna a ryczałt ewidencjonowany
Składka zdrowotna uzależniona jest od rocznego przychodu przedsiębiorcy i opłacona jest na podstawie 3 progów wskazanych w tabelce. Poniżej obrazujemy zmiany wysokości tych składek porównując rok 2023 do roku 2024.

Przyjmując prognozowaną wartość wynagrodzenia z IV kwartału 2023 r., od którego uzależniona jest wysokość tej składki, na poziomie 7400 zł, składki dla ryczałtowców wynosiłyby w zależności od przychodu rocznego:

Składka zdrowotna ryczałt ewidencjonowanySkładka zdrowotna 2023Składka zdrowotna 2024
Przychód do 60.000 PLN376,16 zł399,60 zł
Przychód od 60.000 PLN do 300.000 PLN626,93 zł666 zł
Przychód powyżej 300.000 PLN1 128,48 zł 1198,80 zł
Przedstawione wartości są prognozowane i mogą ulec zmianie. Stan na 24.10.2023 r.

Zasady ogólne i podatek liniowy

W przypadku utrzymania dotychczasowych zasad rozliczania składki zdrowotnej na zasadach ogólnych w dalszym ciągu wysokość składki uzależniona będzie od dochodu z miesiąca poprzedzającego rozliczany miesiąc. Składka zdrowotna wynosi 9% dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku skali podatkowej lub 4,9% dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku podatku liniowego. Minimalna wysokość składki zdrowotnej w 2024 roku wynosić będzie 381,78 zł.

Podsumowanie

Warto zaznaczyć, że projekt budżetu państwa na 2024 rok to jeszcze nie ostateczna decyzja. Dokładne przepisy dotyczące składek ZUS dla przedsiębiorców na ten rok zostaną określone w odpowiednich aktach prawnych i muszą zostać zatwierdzone przez parlament. Przedsiębiorcy powinni śledzić rozwój sytuacji i dostosować się do ewentualnych zmian w przepisach podatkowych.

Podsumowując, to że składki ZUS dla przedsiębiorców na 2024 rok wzrosną ze względu na prognozowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia jest bardziej niż pewne, jednakże ich ostateczna wartość będzie znana dopiero po uchwaleniu projektu budżetu i ogłoszeniu wszystkich wskaźników warunkujących ich wysokość.

W artykule przedstawiliśmy jak najbardziej przybliżone wysokości składek na 2024 r., aby z wyprzedzeniem informować przedsiębiorców o skali wzrostów.