Działamy na terenie całej Polski

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

English EN German DE Polish PL Spanish ES Ukrainian UK

Przelew podatkowy i przelew do ZUS – jak je prawidłowo wykonać?

P&N Księgowość - Biuro rachunkowe Kraków

Wykonanie pierwszych płatności zaliczek podatku oraz składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potrafi być dla początkującego przedsiębiorcy nie lada wyzwaniem. W jaki sposób sprawdzić gdzie przelać zaliczki, składki i inne opłaty? Kiedy realizować płatność za pomocą zwykłego przelewu a kiedy za pomocą podatkowego? To wszystko wyjaśnimy w dzisiejszym artykule.

Przelew podatkowy

Zapłata wszelkich zobowiązań na rzecz organów podatkowych powinna nastąpić z wykorzystaniem własnego mikrorachunku podatkowego. Jest to specjalny rachunek służący do prawidłowych rozliczeń z fiskusem i służy głównie do zapłaty VAT’U, zaliczek na podatek dochodowy zarówno osób fizycznych (PIT), jak i prawnych (CIT). Wykorzystywanie mikrorachunku podatkowego przy płatnościach zobowiązań podatkowych jest obowiązkowe.

Numer własnego mikrorachunku podatkowego

Numer ten możesz wygenerować z wykorzystaniem specjalnego generatora dostępnego na stronie https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/. Wskazując swój identyfikator podatkowy system przedstawi numer mikrorachunku, który będzie zawsze wykorzystywany przy zleceniach przelewów podatkowych przedsiębiorcy.

Pamiętaj!
Twoim identyfikatorem podatkowym dla zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą jest numer NIP.

Identyfikatorem podatkowym dla zobowiązań podatkowych jako osoby prywatnej jest numer PESEL. Opłacenie podatków związanych z działalnością gospodarczą na niewłaściwy numer rachunku jest błędem i może spowodować powstanie zobowiązania podatkowego.

Przelew podatkowy w bankowości elektronicznej

Przelew podatkowy można zrealizować z wykorzystaniem bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej wybranego banku. Należy odszukać funkcję „Przelew podatkowy” i rozpocząć wypełnianie formularza przelewu. Poniżej wskazaliśmy najbardziej problematyczne dane do wskazania:

Typ formularza
Uzależniony jest od rodzaju opłacanego zobowiązania podatkowego. Do najczęściej używanych typów formularzy należą:

Identyfikator i rodzaj zobowiązania
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych (zasady ogólne, skala podatkowa)
PPL – podatek dochodowy od osób fizycznych stawka 19% (podatek liniowy)
PPE – zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany)
PIT-4R – wpłata zaliczek na podatek dochodowy dokonywana przez płatnika (podatek za pracowników, zleceniobiorców)
PCC – podatek od czynności cywilno-prawnych
PIT-28 – zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych wynikająca ze złożonej deklaracji rocznej
PIT-36 – zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych ze złożonej deklaracji rocznej (zasady ogólne, skala podatkowa)
PIT-36L – zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych ze złożonej deklaracji rocznej (podatek liniowy)
VAT-7 – wpłata podatku od towarów i usług (wpłata miesięczna)
VAT-7K – wpłata podatku od towarów i usług (wpłata kwartalna)
VAT-8 – deklaracja dla podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych z VAT, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE
VAT-9M – deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywca
CIT – zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych

Okres rozliczenia
Należy wybrać odpowiedni okres rozliczeniowy w zależności od rodzaju płatności. Przykładowo dla zaliczek na podatek dochodowy oraz VAT może to być okres miesiąca lub kwartału – w zależności od zgłoszonej do Urzędu Skarbowego częstotliwości wpłat zaliczek lub VAT’u. Dla deklaracji rocznych takich jak PIT-36, PIT-36L, PIT-28, CIT-8 okresem rozliczenia jest dany rok.

W formularzu należy wskazać dokładnie odpowiedni miesiąc/kwartał/rok za który realizowana jest płatność podatku.

Typ identyfikatora

NIP – dla zobowiązań podatkowych osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, związanych z działalnością

PESEL – dla zobowiązań podatkowych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub dla zobowiązań prywatnych.

WAŻNE!
Jeżeli przedsiębiorca opłaca zobowiązanie związane z działalnością gospodarczą, w celu umożliwienia odpowiedniego księgowania wpłaty musi wybrać jako identyfikator NUMER NIP.

Nazwa podatnika/płatnika:
Pełna nazwa firmy przedsiębiorcy/spółki lub imię i nazwisko.

Identyfikator zobowiązania (opcjonalnie)
Stosowany tylko w przypadku opłaty zobowiązań podatkowych, których wymagalność powstała na podstawie wydanej i doręczonej decyzji. Należy w takim wypadku podać tytuł wykonawczy, numer decyzji, postanowienia.

Przelew do ZUS – zwykły przelew

Opłacanie składek ZUS jest ważnym obowiązkiem dla przedsiębiorców. Przelew należy dokonać również na własny rachunek składkowy w ZUS, którego wygenerowanie możliwe jest za pomocą generatora na https://eskladka.pl/Home

Rodzaj przelewu

Składki ZUS należy opłacać poprzez tradycyjny (zwykły) przelew bankowy z własnego konta bankowego na swój rachunek składkowy w ZUS.

Tytuł przelewu

Brak konieczności nadawania określonego tytułu przelewu, jednakże zalecamy wskazanie za jaki miesiąc opłacane są składki wpisując np. Składki ZUS za styczeń 20XX roku. Umożliwi to łatwą identyfikację płatności na wyciągu bankowym.